Evenementenkalender

VAN organiseert regelmatig bijeenkomsten en cursussen voor haar leden.

- 19 maart 2020: - geannuleerd - Bijzondere ledenraadpleging over de koers van de VAN

- 15 juni 2020: Arbeidsmediator … een bijzonder vak. Een webinar van Dick Allewijn (v/h 8 april 2020)

- 24 september 2020: Een workshop over interveniëren in verwaarloosde organisaties.

- 12 november 2020: De jaarlijks terugkerende bijpraatsessie over ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. 

 


** webinar ** 15 juni 2020 - Arbeidsmediator … een bijzonder vak. Interactieve lezing van Dick Allewijn

Dick Allewijn is MfN-registermediator en trainer. Tot 1 april 2020 bekleedt hij de bijzondere leerstoel Mediation aan de VU. Op maandag 15 juni 2020 verzorgt hij een webinar voor de VAN. Hij vertelt zelf waarover:

“In deze interactieve lezing wil ik samen met de deelnemers de factoren onder ogen zien die maken dat arbeidsmediation een vak apart is. Hoe verhouden de aparte gebruiken in arbeidsmediation zich tot de algemene uitgangspunten van mediation? En horen er bij die aparte gebruiken ook aparte valkuilen voor de arbeidsmediator? En hoe kunnen die worden vermeden?”

Ik wil onder andere aandacht besteden aan:
- het fenomeen repeat player/one-shotter;
- de rol van providers;
- het eigenbelang van de mediator (relatiebehoud);
- hoe komt de keuze voor mediation tot stand?;
- hoe komt de keuze voor de mediator tot stand?;
- hoe wint en behoudt de mediator het vertrouwen van beide partijen?;
- de afzonderlijke intake, de ratio daarvan, de kansen daarvan en de risico’s daarvan;
- de mediation met een tevoren vastliggend doel (‘exit’, ‘re-integratie’);
- de rol van inhoudsdeskundigheid;
- het machtsverschil en de snelle juridisering.”

Datum en tijd
Maandag 15 juni 2020, tijdstip van 16.00 tot 18.00 uur. Na inschrijving ontvangt u tijdig de instructies voor online deelname. 

Kosten
VAN-leden, ZAM-leden en NVVMA-leden betalen € 30,00 excl. btw. Een factuur wordt direct bij de bevestiging per e-mail in pdf toegezonden. Kosteloze annulering is na inschrijving helaas niet meer mogelijk.

Inschrijiven
U kunt zich inschrijven via deze link. Let op: vergeet niet op de knop 'Verzend' te klikken.

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 2 MfN-studiepunten aangevraagd. 

 


 

Informatie over de bijeenkomsten op 24 september en 12 november 2020 volgt later.

 


** Geannuleerd ** 19 maart 2020 - Bijzondere ledenraadpleging over de koers van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)

Tijdens onze ALV op 6 februari j.l. hebben veel leden te kennen gegeven het belangrijk te vinden om gezamenlijk te brainstormen over de koers van de VAN binnen de ontwikkelingen op ons vakgebied. 

Het is een belangrijke tijd voor mediation. Onlangs heeft minister Dekker aangekondigd met een nieuw voorstel voor een Mediationwet te komen. Een wettelijk register van 'beëdigde mediators', geborgd door een flinke set kwaliteitseisen, is een van de doelstellingen. 

En er is meer aan de hand. Eind vorig jaar besloot de NMv uit de MfN, de koepel van belangenverenigingen van mediators, te stappen. Welke consequenties heeft dat voor ons mediators, en voor de VAN? Waar staan wij als verenigde arbeidsmediators? Wie willen wij zijn en hoe willen we invloed uitoefenen op de op handen zijnde wetgeving? En ook: hoe verhouden we ons tot de NMv en tot de MfN? Op welke punten en met wie willen we mogelijk méér samenwerken?

We nodigen onze leden van harte uit om op korte termijn de discussie samen te voeren over al deze belangrijke, en essentiële onderwerpen. De uitkomst van de bijeenkomst bepaalt welke koers we gaan varen.

We vinden het onderwerp dermate belangrijk dat we deze bijeenkomst gratis maken. Wel is een aanmelding nodig. Er is plaats voor 20 deelnemers. Mocht blijken dat de interesse (veel) groter is, dan zullen we ons beraden op een andere locatie/datum.

Locatie
Mediation Trainingsinstituut MTi, Koningin Wilhelminalaan 21, 3818 HN Amersfoort (pal tegenover het NS-station Amersfoort Centraal)

Kosten
Deze bijeenkomst is kosteloos en uitsluitend toegankelijk voor VAN leden.