Evenementenkalender

VAN organiseert regelmatig bijeenkomsten en cursussen voor haar leden.

- 25 september 2019: VAN Lustrumsymposium in Nijmegen

- 5 november 2019: nadere informatie volgt nog.

 


Vier het VAN lustrum "Omgaan met conflicten in de zorg" op woensdag 25 september a.s.!

De Vereniging Arbeidsmediators Nederland bestaat 5 jaar! We vieren dat graag met elkaar op 25 september a.s. Deze feestelijke bijeenkomst staat in het teken van ‘omgaan met conflicten in de zorg’. 

Tijd: 13.30 – 19.00 uur (inloop en registratie vanaf 13.00 uur)
Locatie: Huize Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9 te Nijmegen
Dagvoorzitter: Tom van ’t Hek
MfN- en/of NOvA-punten: 4

De VAN betrekt graag de markt bij haar activiteiten. Daarom zijn wij er trots op dat wij voor ons lustrum zes conflictexperts met een achtergrond in de zorg bereid hebben gevonden hun kennis en ervaring te delen. Naast deze zes interessante bijdragen, heffen we uiteraard met elkaar het glas tijdens een feestelijke, aangeklede borrel op een van de mooiste locaties!

Meld je snel aan
Het aantal plaatsen is beperkt. Als VAN-lid heb je voorrang om je aan te melden. Over precies twee weken wordt deze uitnodiging ook uitgedaan naar onze collega’s van de ZAM en de NVVMA. Introducees, met een link naar ons vakgebied, zijn ook welkom! Omdat we een feestje vieren houden we de kosten beperkt. VAN-, ZAM, en NVVMA-leden betalen slechts € 50,-. Introducees zijn welkom tegen betaling van € 75,-.
Meld je direct hier aan. 

Het programma
Er zullen inhoudelijke bijdragen zijn van: Gerrit Jan Mulder (beleidsjurist HR in Radboud UMC), Patricia Engelaar-Kammeijer (directeur van RealDrives Care & Cure), Gert van Enk (lid raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek), Maaike Dekker (ombudsfunctionaris UMC Utrecht), Peter van Barneveld (ex-lid raad van bestuur Spaarne Gasthuis), en Buby den Heeten (advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht). Hieronder leest u hier meer over.

De praktijk van een arbeidsjurist in Radboud UMC
Gerrit Jan Mulder geeft een kijkje in de keuken van de praktijk van een arbeidsjurist in Radboud UMC. Hij heeft het ondermeer over wat juist zo’n grote organisatie bijzonder maakt, welke casuïstiek hij zoal tegenkomt, de bijzondere positie die het ziekenhuis heeft (wegens de bovenwettelijke regelingen in de CAO’s), en in het bijzonder over zijn ervaringen met mediation.

Gerrit Jan Mulder is als arbeidsjurist sinds 2002 verbonden aan de afdeling HR van het Radboudumc. In zijn functie van Beleidsjurist is hij betrokken bij arbeidsrechtelijke casuïstiek en de ontwikkeling van HR-beleid. Daarnaast treedt hij vanuit zijn eigen onderneming TableauMulder onder meer op als dagvoorzitter en gespreksleider.

Drijfveren in de zorgwereld  
Waarom doen mensen niet gewoon wat je ze vraagt? Waarom begrijpen mensen elkaar zo slecht? 
Antwoord: omdat mensen verschillende drijfveren hebben.

Patricia Engelaar begeleidt regelmatig maatschappen of vakgroepen medisch specialisten die een conflict hebben. Vaak wordt haar verteld dat dokters zo op elkaar lijken, allemaal wat arrogant zijn en van macht houden. Nu blijkt dat erg mee te vallen. Je ziet in de praktijk bij dokters zeer uiteenlopende drijfveren. Sommigen houden vooral van gezelligheid, anderen willen zekerheid en weer anderen zijn bijvoorbeeld zeer ambitieus. Gezien het feit dat dokters jarenlang allemaal worden opgeleid op een vrij strak geprotocolleerde wijze, gaan ze er vaak automatisch van uit dat de collega op dezelfde wijze denkt en handelt als hij zelf. Zo zijn ze opgeleid. Maar nu we zien dat de onderliggende drijfveren van deze dokters zo verschillend zijn, wordt duidelijk waarom men elkaar zo vaak niet begrijpt. Met allerlei discussies, misverstanden en ruzies tot gevolg. Doordat dokters elkaars drijfveren niet herkennen, brengen ze elkaar daarom vaak onbedoeld tot negatief gedrag. De ambitieuze, gedreven dokter wordt zeer egoïstisch, de open en vriendelijke dokter gaat klagen en zeuren, de loyale, betrouwbare dokter wordt zeer formalistisch. Patricia Engelaar-Kammeijer zal u hier alles over vertellen.

Patricia Engelaar-Kammeijer - directeur van RealDrives Care & Cure - heeft na haar studie Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden jarenlang verschillende managementfuncties in het bedrijfsleven bekleed. Van 2000-2009 als medeoprichter en directeur bij Management Drives. Daar heeft zij veel ervaringen opgedaan met drijfveermetingen bij het bedrijfsleven en de overheid. Sinds 2010 richt zij zich voornamelijk op de zorg, met een speciaal voor deze sector ontwikkelde drijfverentest, RealDrives Care&Cure (RDCC). RDCC is gespecialiseerd in het meten van drijfveren van mensen die werkzaam zijn in de zorgsector. Inzicht in ieders drijfveren leidt tot verhelderende beelden en is vaak de sleutel voor veranderingen. Je krijgt snel inzicht in wat er speelt, welke barrières je in een verandertraject kunt tegenkomen, waar de risico’s zitten en de mogelijke oplossingen liggen. Patricia is directeur van RealDrives Care&Cure BV en past het gedachtengoed van drijfveren toe op managementvraagstukken, coacht directies, managers en professionals, verzorgt begeleiding bij reorganisaties en fusies en helpt teams bij de selectie van nieuwe collega’s.
 

Het Scheidsgerecht
Gert van Enk deelt met ons een casus over samenwerking in het Scheidsgerecht. Hij vertelt wat dit Scheidsgerecht is en hoe het eruitziet. Welk proces wordt hierbinnen doorlopen? Ook deelt hij een aantal interessante cijfers en feiten over oorzaken van conflicten in medische beroepen en welke zaken het Scheidsgerecht hieromtrent zoal heeft behandeld. Hij vertelt wat voor consequenties dit heeft voor hoe het eraan toegaat in zijn eigen ziekenhuis op het gebied van preventie, P&O, dossiervorming, gedragscodes, en preventieve projecten in de medische staf.

Gert van Enk is lid van de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen sinds 2014. Daarvoor was hij kinderarts-opleider in een algemeen ziekenhuis en veel betrokken bij onderwijs aan medisch specialisten en aio’s in communicatievaardigheden in de opleidingsregio Utrecht. Hij was tevens enige jaren voorzitter van de LAD en lid van het Federatiebestuur van de KNMG. Hij is lid van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg en volgt nu een opleiding tot MfN-geregistreerd mediator.
 

De ombudsfunctionaris
Maaike Dekker heeft het over de positie en de rol van ombudsfunctionarissen binnen een organisatie. Ze vertelt hoe de onafhankelijke status van de ombudsfunctionaris vorm wordt gegeven en wat voor kwesties zoal worden voorgelegd. De interventies die de ombudsfunctionaris heeft, komen aan bod. Ook gaat zij in op de in- en externe samenwerking op het vlak van sociale veiligheid.
Maaike Dekker - ombudsfunctionaris UMC Utrecht

Maaike Dekker is sinds 2016 ben werkzaam als ombudsfunctionaris bij het UMC Utrecht. De ervaring die ze heeft opgedaan in eerdere functies bundelt ze in deze functie. Vanuit haar verpleegkundige-achtergrond heeft ze ervaren hoe het is om in de zorg werkzaam te zijn. Tijdens haar periode bij "Buro voor rechtshulp” heeft ze werknemers en uitkeringsgerechtigden bijgestaan. Als senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie heeft ze werkgevers vertegenwoordigd, zoals de rechtbank Amsterdam, gemeente Zaanstad en het UMC Utrecht. Daarnaast heb ze 8 jaar een eigen mediationpraktijk gehad.
 

Soorten conflicten in het ziekenhuis     
Welk type conflicten komen in de wereld van een ziekenhuis zoal voor? En wie zijn daarbij betrokken? Peter van Barneveld vertelt over de onderlinge relaties tussen de betrokkenen en de dynamiek die dat meebrengt. Hij gaat ondermeer in op de  conflictverhogende effecten van een fusie en doet enkele suggesties om een en ander te voorkomen of in ieder geval op tijd te herkennen, erkennen en aan te pakken.

Peter van Barneveld - ex-lid raad van bestuur Spaarne Gasthuis- studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in de longziekten. Hij heeft als longarts  gewerkt in het Academisch Ziekenhuis Groningen en het Kennemer Gasthuis (KG) te Haarlem zijn rechtvoorgangers. Als medisch specialist was hij drie jaar lid en acht jaar voorzitter van het bestuur van de medische staf van het KG. Van 2011 tot zijn pensionering in 2018 was hij eerst bestuursvoorzitter van het Kennemer Gasthuis, later van het gefuseerde Spaarne Gasthuis. Onder zijn leiding werd een grote reorganisatie in het Kennemer Gasthuis doorgevoerd en werd de fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarneziekenhuis succesvol tot stand gebracht. Zijn opleiding tot mediator deed Peter bij het ADR instituut in Amsterdam.
 

Over het gezondheidsrecht 
Buby den Heeten is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorgsector, waaronder geschillen met medisch specialisten, reorganisaties, uitbestedingen, overgang van onderneming, medezeggenschap en strategisch HR-beleid. In zijn praktijk is mediation één van de middelen om de doelen van zijn cliënten te bereiken. Ruby deelt zijn ervaringen met ons.

Buby den Heeten is sinds 1991 advocaat en werkzaam als partner van de sectie arbeidsrecht van Dirkzwager legal & Tax. Zorginstellingen, onderwijsinstellingen, (semi-)overheden en grotere ondernemingen worden door Buby geadviseerd op het terrein van het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Buby is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging van Arbeidsadvocaten in het hofressort Arnhem (VAARA).
 

Dagvoorzitter: Tom van ’t Hek
        

De dag wordt gepresenteerd door onze dagvoorzitter Tom van ’t Hek. Hij speelde jarenlang in het Nederlands hockeyteam. Hij heeft echter ook veel affiniteit met de medische wereld. Hij is opgeleid als huisarts. Vijf jaar lang beoefende hij dit beroep. Daarna keerde hij voor acht jaar terug naar de hockeysport waar hij werkzaam werd als coach. De afgelopen 20 jaar combineert hij radiowerk met het vervullen van het moderatorschap, met name in de medische wereld.
 

 

Graag tot ziens op 25 september a.s.!

 

 


18 april 2019: Arbeidsmediation gezien door de systeembril - Steven Pont*

* Steven Pont vervangt de lezing van Rembrandt Zuijderhoudt die onverhoopt verhinderd is.

Datum en tijd
Donderdag 18 april 2019, 16.30 - 20.00 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur). Voor broodjes wordt gezorgd. Uiteraard is er gelegenheid om te netwerken. We sluiten af met een borrel. Graag hopen we u te zien.

Locatie
De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort (klik hier voor routebeschrijving).

Kosten
VAN-leden, ZAM-leden en NVVMA-leden betalen € 95,00 excl. btw. Niet-leden en introducees betalen € 142,50 excl. btw.
Een factuur wordt direct bij de bevestiging per e-mail in pdf toegezonden. Kosteloze annulering is mogelijk tot 1 april 2019, hierna blijft de betalingsverplichting bestaan.

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 3 MfN-studiepunten aangevraagd. Deelnemers die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

 


Verslagen voorgaande cursussen 2018

Donderdag 22 november 2018: Een update over het (toekomstig) arbeidsrecht voor mediators.

Een arbeidsmediator moet kennis hebben van het actuele arbeidsrecht. Daarom heeft Barbara Kloppert (partner bij De Brauw Blackstone Westbroek) op 22 november jl. een inspirerende en informatieve update gegeven. Barbara nam ons mee in de belangrijkste actuele en verwachte toekomstige ontwikkelingen binnen het Nederlandse arbeidsrecht.

Naast uitgebreide aandacht voor het arbeidsrecht, stonden we ook stil bij het onlangs afgeronde onderzoek naar zakelijke mediation onder advocaten, bedrijven en rechters, geïnitieerd door de ZAM en het ADR Centrum voor het bedrijfsleven (ACB). Manon Schonewille deelde met ons de belangrijkste uitkomsten. Onderzocht is waaraan behoefte bestaat, waar kansen liggen en wat belemmeringen zijn, als het gaat om zakelijke mediation, arbeidsmediation inbegrepen.


Terugblik op de bijeenkomst van 12 april 2018 - De Trein van Boos naar Middel

Op 12 april kwamen Ernst Bouweriks en Frank van den Berg van Buro Pro Ago ons vertellen over de methodiek Van Boos naar Middel.

Ze starten de bijeenkomst met een oefening ‘omgekeerd kennismaken’. Een verrassende en spannende manier om elkaar wat beter te leren kennen. In plaats van te vertellen wie je bent en wat je doet, vertelt de ander jou wat hij/zij dacht over jouw leven, karakter en hobbies. Dit leverde interessante en humoristische verhalen op, die soms toch behoorlijk dicht bij de waarheid kwamen. Was ook wel een confronterende gedachte dat onze cliënten ons ook  zo op eerste indruk beoordelen.

Daarna zijn we met elkaar de trein gaan verkennen en hebben we de stations die elk doelgericht proces kenmerkt verkent: Boos (emotie), Zorg, Wens, Doel en Middel.

Station Boos staat voor het hele spectrum aan negatieve emoties. Een negatieve emotie is nuttig en de energiebron voor verandering. Achter alle negatieve emoties zitten zorgen, wensen en doelen. Het doel van station Boos is om de negatieve emoties te ontrafelen en de ander te leren begrijpen. 

Bij station Zorg verken je de positieve bedoeling die achter de emoties schuil gaan. Station Zorg is een scenario: wat gaat er fout als er niks verandert?

Station Wens is een schets van de situatie als het probleem is opgelost. Hoe ziet het leven er dan uit? Bij station Doel kijken we naar de eerste stap, kleine stap die je kunt zetten om de wens te realiseren. En tot slot is station Middel het antwoord op de vraag: hoe ga je dit doen?

Na de theorie hebben we met elkaar geoefend en interventies toegepast om feeling te krijgen met de stations en het koppelen van treinen. Als mediator hebben we te maken met de treinen van partijen maar ook met onze eigen trein. Door deze te koppelen op station Wens, werk je samen naar een resultaat. 

Al met al hebben we in korte tijd veel interventies kunnen oefenen en ons laten inspireren om met cliënten eens op een andere manier naar hun probleem te kijken.


Terugblik op de bijeenkomst van 8 februari 2018 - ALV en presentatie over de WWZ en transitievergoedingen

Op donderdag 8 februari hielden Frank Emmelot en Fred Haak tijdens onze ALV een presentatie over de gevolgen van de nieuwe WWZ op het verloop van arbeidsmediations. Zij deelden ondermeer de resultaten van de medio 2017 gehouden enquête onder VAN-leden. De presentatie is hier te downloaden.

 


 

Verslagen voorgaande cursussen 2017

Terugblik op de bijeenkomst van 16 november 2017 over Conflict en Woede

Nico Koning heeft ons meegenomen in de achtergrond van woede. Zijn theorie is dat woede samenhangt met verbondenheid en gelijk-waardigheid. Hieraan ligt ten grondslag dat we minder authentiek zijn dan wij denken. We hebben geleerd mens te zijn door andere mensen na te doen. Dit heet mimese. We willen daarom altijd iets dat een ander heeft. En omdat de mens empathisch is, is dat de bron van ontevredenheid en een bron van rivaliteit. De samenhang tussen woede en gelijkheid wordt weergegeven in twee stromen.

  1. Doelgerichte woede wanneer je gelijkheidseis voet aan de grond krijgt en zodoende een strijd voor de gelijkheid is.
  2. Rancune als je gelijkheidseis geen voet aan de grond krijgt. Je krijgt dan een omleiding van woede die niet meer gericht is op de oorspronkelijke bron.

Aristoteles geeft uiteindelijk richting door woede als rationeel te bestempelen en te toetsen aan 5 vragen:

  1. Is je woede gericht op de juiste persoon
  2. Met de juiste bedoeling
  3. Op het juiste ogenblik
  4. Op de juiste manier
  5. In de juiste mate

Kortom, een leerzame inkijk in de wereld van woede, die wij als arbeidsmediators toch vaak tegenkomen. 

De presentatie van Nico Koning vindt u hier.


20 september 2017 Studiebijeenkomst "Conflicten in de Sport"

Deze bijeenkomst vond plaats op woensdag 20 september a.s. van 14.00 uur tot 18.15 uur op een bijzondere plek, namelijk op de KNVB Campus, Woudenbergseweg 56-58 in Zeist.

Deze middag hadden we vijf sprekers, die eigenlijk geen nadere introductie behoeven, maar die wij toch graag kort aan u voorstellen: Jan Loorbach, Harro Knijff, Olaf van Eijndhoven, Manfred Nan en Dennis Koolaard, allen expert op het gebied van conflicten in de sport.

 

Jan Loorbach, voormalig basketbal international, is advocaat bij NautaDutilh. Jan was Chef de Mission van de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Spelen in Sydney (2000). Hij is voorzitter geweest van een commissie die aan het Nederlands Olympisch Comité heeft gerapporteerd over Good Governance in sportorganisaties en voorheen bestuurslid van het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). Thans is hij o.a. lid van de commissie van beroep van de KNVB/betaald voetbal.

 

Harro Knijff is werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zijn expertises zijn arbeidsrecht, partnership disputes ensportrecht. Hij treedt als advocaat o.a. regelmatig op voor de KNVB, andere sportbonden en het NOC*NSF en is voorzitter van het bestuur van de Doping autoriteit.


Olaf van Eijndhoven is 39 jaar advocaat geweest bij Boels Zanders en is nu als deskundige verbonden aan de Ondernemingskamer te Amsterdam. Hij is o.a. medeoprichter van de Vereniging Sport en Recht, voormalig lid van de Raad van Commissarissen van Roda JC, is een lange reeks van jaren arbiter geweest van de arbitragecommissie van de KNVB en negen jaar lid van het dagelijks bestuur van de KNLTB en is verbonden aan het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR).

 
 

Manfred Nan is werkzaam bij De Kempenaer Advocaten en tevens rechter-plaatsvervanger. Voorheen getalenteerd profvoetballer en lid van het KNVB College van Arbiters en de Geschillencommissie NOC*NSF. Thans o.a. lid van “the Court of Arbitration for Sport” (sinds 2002) en de tuchtcommissie betaald voetbal van de KNVB.


 

Dennis Koolaard is eveneens werkzaam bij De Kempenaer Advocaten en tevens o.a. lid van de tuchtcommissie dopingzaken van het ISR en griffier van “the Court of Arbitration for Sport” (CAS).

 

 


 

Lees ook het artikel van Marc Delissen "Waarom sport en mediation zo goed samengaan", verschenen in het Tijdschrift Conflicthantering (nummer 4, 2014) en het artikel van Piet Jeuken "Conflictmanagement in de sport", verschenen in Sport Bestuur en management (februari/maart 2012).


7 juni 2017: VAN Intervisie

Op woensdag 7 juni aanstaande gaan we aan de slag met intervisie. We hebben de afgelopen jaren veel geleerd en gehoord van deskundige sprekers op verschillende gebieden. Maar de echte experts zijn de arbeidsmediators zelf! In actieve en interactieve groepsvorming zullen aan de hand van prikkelende vragen en onder begeleiding van onze eigen leden ervaringen worden uitgewisseld.

Denkt u ook wel eens terug aan uw assessment, of over uw beginjaren als mediator? Heeft u zich sindsdien ook zo ontwikkeld? Of begint u nog maar net in het vak en denkt u wel eens ... hoe zouden anderen dit aanpakken? Supervisie is een vorm van reflecteren op de eigen vaste werkstijl. Het gaat over leren, groeien en het vergroten van zelfkennis. Thema's die vrijwel altijd aan de orde komen zijn: je zelfbeeld als mediator, loslaten, macht, onzekerheid, balans privé/werk, beroepsethiek, nabijheid en distantie, moeilijke cliënten, omgaan met grenzen en fris en energiek blijven in je werk.

Intervisie is, samen met supervisie en coaching, een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals een beroep doen op collega's om mee te denken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Bij supervisie worden vaste patronen verkent en herkent en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die je interacties sturen. Door supervisie leer je om naar jezelf in je werksituatie te kijken: een noodzaak in mensgerichte beroepen. De supervisor houdt je een spiegel voor en stelt je vragen, zodat jij die vragen aan jezelf gaat stellen. Je eigen werkervaring is het uitgangspunt en je bepaalt zelf wat je inbrengt.

In feite hou je jezelf een spiegel voor met als doel inzicht te krijgen in je persoonlijk functioneren:
Wat kom ik tegen? Hoe doe ik dat nou? Wat vind ik moeilijk? Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen? Hoe ga ik om met mijn grenzen en gevoelens? Wat betekent dat voor me? Hoe ervaar ik dat? Kan ik het misschien anders en daardoor beter aanpakken? Wanneer is voor jou een arbeidsmediation geslaagd?

Soms is er een drempel voor supervisie. Je voelt je misschien kwetsbaar wanneer je iets over jezelf als mediator vertelt. Het gaat er echter niet om of je je werk goed of slecht doet. Als je met mensen werkt, is het gewoon belangrijk jezelf vragen te blijven stellen en je verhaal kwijt te kunnen. Supervisie kan een cadeautje zijn: even aandacht voor jezelf, terwijl je als mediator zo gewend bent om aandacht te geven! Op 7 juni a.s. is er alle ruimte om van supervisie gebruik te maken. Pak die kans!


22 maart 2017: Studiebijeenkomst "Conflicthantering vanuit een systemisch perspectief!"

Welke aspecten kan een systemische benadering van een arbeids- of organisatieconflict voor mediators toevoegen? Wat leert een organisatieopstelling ons? Hoe zijn verhoudingen binnen een organisatie van invloed? Business coach en management consultant Nancy Steutel neemt ons op 22 maart mee in deze inspirerende materie.


Nancy Steutel Business Coaching geeft waardevolle inzichten voor organisaties en haar mensen, waardoor duurzame verandering en groei mogelijk gemaakt wordt. Nancy Steutel biedt een hoge kwaliteit van Business Coaching aan door met innovatieve  methodes te werken die zowel op organisatorisch – als individueel niveau ingezet kunnen worden.

 

Plaats en tijd:
Deze bijeenkomst vond plaats op woensdag 22 maart a.s.

De presentatie van Nancy Steutel vindt u hier.


6 februari 2017: Algemene Ledenvergadering en lezing "De werking van de WWZ"

De Algemene Ledenvergadering van VAN met aansluitend een Studiebijeenkomst over het onderwerp "De werking van de WWZ" door kantonrechter Mr D.J. Buijs vond plaats op maandag 6 februari a.s. ten kantore van ReulingSchutte, Wanningstraat 4-6 te Amsterdam.