23 april a.s. VAN cursus "Mediatie in de context van de arbeidssituatie: leiderschap, samenwerking en andere bepalende factoren

18 feb 2015
Dejong

 Op 23 april a.s. organiseert VAN in samenwerking met Dr. Rendel de Jong de cursus "Mediatie in de context van de arbeidssituatie: leiderschap, samenwerking en andere bepalende factoren". De cursus vindt plaats van 16.00 tot 19.30 uur in Antropia te Driebergen

Toelichting: Mediatie vindt niet plaats in het luchtledige. Contextuele factoren kunnen zelfs cruciaal zijn voor het welslagen (De Jong, 2013). Leiderschap op diverse niveaus is niet alleen van belang voor effectiviteit en welbevinden van de leden van de organisatie in het algemeen, maar mogelijk eveneens voor de prognose  voor de uitkomsten van het mediatie-proces in de werksituatie. Hetzelfde geldt voor de “fit” van kennis, kunde en voorkeuren van de deelnemers en de eisen die het werk aan hen stelt.

Rendel de Jong zal in deze presentatie ingaan op factoren die bij bemiddeling in arbeidsgerelateerde conflicten van belang kunnen zijn, in het bijzonder in de eerste, diagnostische fase. Dit zowel aan de hand van uitkomsten van praktijkgericht onderzoek als van eigen praktijkgevallen en van ervaringen van de deelnemers, eventueel met behulp van korte oefeningen.    

Voor inschrijving: klik hier