Welkom bij Vereniging Arbeidsmediators Nederland

 

Specialisten voor arbeidsmediations

De Vereniging Arbeidsmediators Nederland VAN is een nog jonge specialistenvereniging voor arbeidsmediators. In juni 2014 is deze vereniging opgericht met als doelstelling de zichtbaarheid naar de markt, de krachtenbundeling van arbeidsmediators en de kwaliteit intensief op hoog peil te houden en waar nodig en mogelijk te verbeteren. 

Ontwikkelingen

Het arbeidsrecht is volop in beweging. Dit jaar zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de regelingen rond ontbinding en ontslag. Voor arbeidsrelaties bij de overheid staan ook ingrijpende wijzigingen gepland. Dit alles heeft zijn effecten op de inzet van mediation bij arbeidsgeschillen en op de dynamiek aan de mediationtafel. Specialisten op dit gebied zijn meer dan ooit gewenst. 

Mediation

Ook de markt voor mediation is in beweging. Er zijn  wetsvoorstellen ingediend om de inzet van mediation te bevorderen en de kwaliteit van mediators op overheidsniveau te regelen.

De specialistenvereniging VAN wil de deskundige beroepsuitoefening door mediators op het gebied van arbeid en samenwerking bevorderen. Onder meer door het organiseren van cursussen en studiebijeenkomsten, door onderlinge uitwisseling van informatie en overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen. Daarnaast wil de vereniging de toepassing van (arbeids-) mediation in Nederland bevorderen door zowel individuele burgers als bedrijven en organisaties te benaderen en door het initiëren van onderzoek, het uitbrengen van publicaties en het organiseren van congressen.


Gespecialiseerde Arbeidsmediators

In navolging van de speciale eisen waar een Familiemediator aan moet voldoen om als zodanig voor Juridisch Loket en Rechtbanken op te kunnen treden, wordt op verschillende fronten gewerkt aan de vereisten waar een gespecialiseerd Arbeidsmediator aan zal moeten voldoen, om als zodanig kenbaar te zijn en zijn diensten aan te bieden. De beroepsgroep wil daar zoveel mogelijk bij betrokken zijn. De Vereniging Arbeidsmediators Nederland doet een belangrijke voorzet door het ontwikkelen van een portfolio en door uitsluitend diegenen toe te laten als lid, die aan bepaalde eisen voldoen.

 

 

Nieuwsberichten

 • 08 jun 2016

   

  Artikel uit het Tijdschrift Positieve Psychologie: Positieve Conflicten in de Luchtvaart

    Artikel uit het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) "Conflict als leermoment:lessen van piloten" door Eva van der Fluit. Onenigheid komt vaak voor in organisaties en verslechtert werkresultaat en -plezier. Maar een conflict kan oo... lees verder »

 • 22 apr 2016

  Img_4386__e_de_boer

  VAN bijeenkomst 19 mei 2016

  Intuïtie is een intrigerend begrip dat we allemaal kennen. Bij overleg, conflictbemiddeling of rechtszaken speelt intuïtie – naast de analyse - een belangrijke rol. We spreken ook wel over het ‘buikgevoel’.    Wat moet een arbeidsmediator nu ... lees verder »

 • 14 mar 2016

   

  VAN Ledenbijeenkomsten

  Beste VAN leden, Voor het komende jaar is weer een aantal interessante en voor de praktijk belangrijke cursussen gepland. We hopen dat u die alle in de agenda hebt genoteerd en zoveel mogelijk ook deelneemt. Nog even voor de volledigheid en ... lees verder »